در نمودار بجهرم شاهد يک حرکت اصلاحی ضعيف هستيم که مي تواند موج 2 باشد.
بجهرم را از دو منظر بررسی کرده ايم که در هر دو حالت، موج 2 مي تواند در محدوده 206 الي 198 تومان به اتمام برسد.

جدا از اينکه محدوده 206 الي 198 تومان يک PRZ قدرتمند است، قيمت عرضه اوليه بجهرم نيز عدد 198 تومان مي باشد که مي تواند جذابيت سهم را چند برابر کند.

بانک سپه که يکي از سهامداران عمده سهم مي باشد نقش حمايتي خود را به خوبي بازي مي کند و در اين مدت حجم زيادي از سهام را خريداري کرده است.

تا زماني که قيمت به زير 177 تومان نفوذ نکرده است، مي توان اميدوار به تشکيل موج 3 در سهم بود که سود شيريني را عايد سهامداران خواهد کرد.

البته براي خريد، بايد طبق استراتژي خودتان عمل کنيد و رعايت مديريت سرمايه نيز فراموش نشود…

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر