از منظر تکنيکالي در نماد شپديس اتفاق جذابي در حال وقوع است. سهم پس از مدت ها به دنبال شکست کانال يکساله اش مي باشد و در صورت شکست و تثبيت بر فراز کانال ترسيم شده، مي تواند تا سقف کانال دوبل حرکت کند. حجم معاملات در شپديس به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کرده است و امروز 5 برابر ميانگين ماهانه اش حجم خورده است.
البته اين را مورد توجه قرار دهيد که عدد 20000 تومان يک مقاومت رواني بسيار مهم براي سهم مي باشد.

منتظر ميمانيم تا سمت و سوي سهم مشخص شود.
شکست يا برگشت؟؟

از منظر بنيادي هم اوره سازها وضعيت فوق العاده جذابي دارند. قيمت اوره در بازارهاي جهاني به 650 دلار رسيده است و با توجه به رشد قيمت دلار مي توان اميدوار به افزايش قيمت سهم بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر