دسینا در تیر ماه با فروش 51.4 میلیارد تومانی رکورد فروش ماهانه خود را شکست. شرکت در سه ماهه بهار با فروش 117 میلیاردی 384 ریال سود ساخته بود. بنظر می رسد در گزارش تابستانی هم فروش فصل از 150 میلیارد تومان فراتر رود و هم به واسطه رشد قیمت دارو بیش از 500 ریال سود بسازد. در حال حاضر نسبت P/E سهم 14 واحد و نسبت P/S سهم 3.94 واحد است.

لازم به ذکر است شرکت یک طرح توسعه عظیم دارد که چندین بار به واسطه تحریم ها و بحران کرونا به تعویق افتاده است. با راه اندازی این طرح عملاً جهش بزرگی در سود آوری رخ خواهد داد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر