قیمت در حال ساخت موج e از 4 اصلی است که هدف تیپیکالش در تصویر مشخص است. بنظر می رسد در صورت شکست تراکم موج 4 ام رسماً میتوان به رشد قیمت برای هدف موج 5 خوشبین بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر