شرکت در تیرماه موفق شد علی رغم قطعی های برق 723 هزار تن تولید کند (100 هزار تن کمتر از خرداد) و معادل 278 هزار تن فروش داشته و توانست مجدد یک فروش عالی 3961 میلیاردی ثبت کند. مشکل قطع برق به احتمال زیاد در گزارش مرداد اثرات شدید کاهش تولید و فروش را خواهد داشت. متاسفانه سال جدید شرکت ها با مدل جدیدی از ریسک دست و پنجه نرم می کنند و آن هم تامین نیازهای اولیه در بخش انرژی! صحبت هایی هم هست که برای نخستین بار تراز گازی کشور منفی شده و احتمالا در نیمه دوم سال در خصوص گاز هم قطعی هایی را شاهد باشیم!

لازم به ذکر است شرکت در سه ماهه بهار 1400 با فروش 10900 میلیاردی موفق شده بود 753 ریال سود بسازد که سود بسیار خوبی برای شرکت تلقی می شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر