پتروشیمی شیراز - گزارش فروش تیر 1400

شرکت در یک گزارش عالی موفق شد با فروش قابل توجه از موجودی، رکورد تاریخی درآمد ماهانه را ثبت کند و 1032 میلیارد تومان درآمد کسب کند. پتروشیمی شیراز که عمده درآمدش از محل اوره صادراتی است در سه ماهه بهار 1400 با فروش 1706 میلیارد تومانی 1275 ریال سود ساخته بود. در حال حاضر P/E سهم 9.6 و نسبت P/S سهم 4.22 واحد است. لازم به ذکر است نرخ فروش اوره صادراتی در تیر ماه 6.2 میلیون تومان بود در حالیکه سه ماهه بهار بطور میانگین 5.1 میلیون تومان بود. رشد قوی نرخ فروش باعث شد در بازار امروز این سهم مورد تقاضای خوب قرار بگیرد. بنظر می رسد در تابستان شرکت بتواند درآمدی معادل پاییز 99 ایجاد کند که 2400 میلیارد فروش داشت و توانست 2447 ریال در سه ماه سود بسازد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر