سکرد

همانطور که مشاهده مي کنيد، سکرد پس از شکست سقف تاريخي اش در حال پولبک به اين سقف تاريخي مي باشد.

پولبک به اين سقف، روند بسيار ضعيفی دارد و در قالب موج 4 در حال نزول است که برای خريد بسيار جذاب می باشد.

هم اکنون در نمودار سکرد شاهد تداخل حمايت هاي دايناميک و استاتيک می باشيم که قيمت در زمان مناسبی به اين محدوده رسيده است.

چند وقتي است که سهامدار عمده در حال خريد مي باشد که اين خريدها مي تواند نويد روزهاي خوبي را در اين سهم بدهد.

قدرتمندترين محدوده حمايتي سکرد بين قيمت هاي 460 الي 535 تومان مي باشد که هرچه به اين محدوده نزديک تر شود، جذابيت بيشتري براي خريدهاي ميان مدتي دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر